Saopćenje povodom napisa pojedinih medija o aktivnostima na osiguranju objekta Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo

U povodu pisanja pojedinih medija vezano za aktivnosti policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo koje se odnose na osiguranje objekta Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo obavještavamo javnost da policijski službenici Uprave policije postupaju u skladu sa zakonom i drugim propisima koji regulišu njihov rad, a samim tim i po odredbama Uredbe o određivanju ličnosti i objekata u Kantonu Sarajevo koji se posebno osiguravaju i načinu njihovog osiguranja (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 16/17), te posebnim planovima osiguranja navedenog i drugih određenih objekata.

Već duži vremenski period prilikom vršenja poslova fizičkog osiguranja objekata koje osiguravaju policijski službenici Uprave policije shodno odredbama navedene Uredbe, a zbog operativnih saznanja koja su dostavljena i Upravi policije MUP-a KS, kod vršenja tih osiguranja policijski službenici ista vrše uz obavezno nošenje i automatskog oružja, što će biti nastavljeno i u narednom periodu.

Nadalje, policijski službenici vrše vanjsko osiguranje objekta i samo po pozivu ovlaštenih lica pojedinih organa i institucija, a zbog eventualnog činjenja krivičnih djela ili prekršaja iz nadležnosti policije, imaju pravo i obavezu postupiti po zahtjevima za intervenciju, te takvih poziva, niti aktivnosti policijskih službenika unutar zgrade Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo nije bilo do momenta pisanja ovog saopštenja, a u vezi sa današnjim događanjima u Skupštini.

Kontinuirano ćemo i tokom narednog perioda shodno Ustavnim i zakonskim nadležnostima i ovlaštenjima vršiti svoje poslove i zadatke, a ovakve i slične natpise i tekstove pojedinih medija odbacujemo kao zlonamjerne i apsolutno neutemeljene, te nećemo dozvoliti da se time narušava ugled i profesionalan odnos Uprave policije i njenih policijskih službenika.