Saopštenje za javnost povodom Zaključka Vlade Kantona Sarajevo o nastavku osiguranja Hadžiomerović Bakira

Dana 29.11.2011.godine Vlada Kantona Sarajevo je donijela Zaključak kojim se obavezuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da u skladu sa članom 5. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo, nastavi pružanje osiguranja ličnosti Bakira Hadžiomerovića do dobijanja informacije o razlozima ukidanja zaštite i osiguranja navedenom.
Naime, od 15.11.2007.godine, a na osnovu usmenog naređenja tadašnjih rukovodnih radnika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, naloženo je da se osigurava stan Hadžiomerović Bakira, novinara FRT u ulici Hasana Sušića broj 1, općina Centar Sarajevo. U navedenom periodu g-din Hadžiomerović nije nikada zvanično pristupio u službene prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, s ciljem prijavljivanja krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti, niti bilo kojeg drugog događaja koji bi sadržavao elemente prijetnje prema njemu.

U novembru 2008.godine, također na osnovu usmenog naređenja tadašnjih rukovodnih radnika Uprave policije, započinje primjena mjere neposrednog fizičkog osiguranja i pratnje od strane policijskih službenika odjevenih u građanska odjela, zašto im je dodjeljeno i jedno službeno putničko motorno vozilo. Za oba vida osiguranja svakodnevno je bilo angažovano od četiri do šest policijskih službenika. Tokom navedenog perioda, policijski službenici su u četiri navrata reagovali, kada su u pitanju informacije koje bi mogle označavati ugrožavanje sigurnosti g-dina Hadžiomerović Bakira, kojom prilikom su zadokumentovane reakcije, a Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu dostavljen operativni materijal koji se odnosi na gore navedeno. Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo, do ovog momenta nije upouznata da li su pokrenute istrage u ovim slučajevima od strane Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu.
S obzirom da Uprava policije nije raspolagala činjenicama koje bi ukazivale na prijetnju ličnoj sigurnosti g-dina Hadžiomerović Bakira, a u izvještajima policijskih službenika koji su bili angažirani na provođenju ove mjere nije navedeno da su došli do saznanja o eventualnoj ugroženosti, niti su podnijeli izvještaj o primjeni policijskog ovlaštenja s ciljem otklanjanja opasnosti po osobu prema kojoj je primjenjena mjera, Uprava policije je donijela Zaključak da se primjenjene policijske akcije obustave, s obzirom da nisu postojale činjenice koje ukazuju na to da se zadrži prethodni obim policijskog odgovora.
S obzirom na činjenicu da su neki mediji objavili “dostavljanje prijetećeg pisma” g-dinu Hadžiomerović Bakiru, od strane Turković Zijada, upućen je upit Tužilaštvu BiH o eventualnim obavezama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, koje bi proistekle iz sadržaja pisma ukoliko isto ima prijeteći karakter. Tužilaštvo BiH u svom odgovoru ne naglašava obaveze Uprave policije i istu upućuje da se upitom obrati Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, jer je ista nadležna za rješavanje ove problematike, nakon čega Uprava policije sve informacije o eventualnj ugroženosti g-dina Hadžiomertović Bakira, dostavlja pomenutoj Direkciji.
Dana 12.12.2011.godine Uprava policije MUP-a kantona Sarajevo je zaprimila akt Vlade Kantona Sarajevo u kojem se traži hitno očitovanje o postupanju u vezi sa Zaključkom Vlade od 29.11.2011.godine. Tom prilikom premijer Vlade Kantona Sarajevo također navodi da je iz sredstava informisanja saznao da je OSA / OBA BiH, poslala dopis Ministarstvu sigurnosti BiH u kojem se navodi da postoje elementi opasnosti koji mogu dovesti do ugrožavanja sigurnosti g-dina Hadžiomerović Bakira i njegove porodice.
U vezi sa navedenim aktom Vladi Kantona Sarajevo je odgovoreno da je Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo postupila po Zaključku, o čemu je blagovremeno informisala premijera Vlade Kantona Sarajevo i resornog ministra.
U istom aktu se navodi da Uprava policije do momenta pisanja ove informacije nije zaprimila zvaničnu obavijest o postojanju činjenica koje bi označavale prijetnju po ličnu sigurnost g-dina Hadžiomerović Bakira, ni od jedne agencije za provođenje zakona u BiH, niti je zaprimila prijavu od imenovanog, kako bi bili u poziciji definisati neophodan policijski odgovor u konkretnoj stvari.
Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo će poduzeti sve zakonom propisane mjere i radnje, kako bi osigurala nesmetan rad i život g-dina Hadžiomerović Bakira, kao i svih građana u Kantonu Sarajevo.