Saradnja MUP-a KS i IOM-a: Razgovori o implementaciji zaključaka Skupštine i Vlade KS povodom migrantske krize

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica i policijski komesar Nusret Selimović sa saradnicima održali su danas radni sastanak sa šeficom Misije IOM u Bosni i Hercegovni Laurom Lungarotti. Na sastanku se razgovaralo o načinu implementacije zaključaka Vlade i Skupštine KS u vezi s migrantskom krizom kao i nedavnog sastanka održanog na Ilidži na kojem je prisustvovao i ministar sigurnosti BiH.

-Dva bitna segmenta za dalji rad na prevenciji sigurnosnih incidenata i narušavanja javnog reda i mira povezanih s migrantskom populacijom su bila konkretan povod današnjeg sastanka. Radi se o nadoknadi štete koju smo pretrpjeli tokom nereda u Migrantskom kampu u Blažuju, specifikaciji opreme koja je potrebna policiji za dalji rad i postavljanje videonadzora na području općina Ilidža i Hadžići, rekao je ministar Katica.

U vezi s navedenim, ministar Katica je predočio šefici misije IOM u BiH listu navedene opreme koja podrazumijeva specijalna vozila, zaštitnu opremu za policijske službenike, te nadoknadu štete pretrpljene u Blažuju. Također, predočen je i elaborat o postavljanju videonadzora na području općina Ilidža i Hadžići te dobijeno obećanje da će biti finansiran.

Tokom razgovora predložena je i mogućnost postavljanja tunela na ulazu u kamp na kojem bi bile kamere za prepoznavanje lica radi lakšeg praćenja i identifikacije migranata koji ulaze i izlaze iz kampa.

Kada se radi o postavljanju ograde i kućnom redu u kampu, predstavnici IOM-a su naveli da je popravka ograde u toku, da kućni red postoji i da se provodi.

-Policija će i dalje na profesionalan i efikasan način obavljati poslove iz svoje nadležnosti. Sve što možemo uradićemo da smanjimo posljedice migrantske krize na području Kantona Sarajevo. Nadamo se da će i ostali nadležni organi dovršiti aktivnosti koje su započeli, zaključio je na kraju sastanka ministar Katica.