Saradnja MUP-a KS i Udruženja "Kap" na prevenciji vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo

Nakon što je u prethodnom periodu u našem gradu obilježen međunarodni dan prevencije međuvršnjačkog nasilja u školama – „Dan ružičastih majica“, nadležni u Upravi policije su sa predstavnicima Udruženja za razvoj društva  „Kap“ održali  dva radna sastanka radi nastavka saradnje i zajedničkih, planskih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama sa ciljem prevencije međuvršnjačkog nasilja i sličnih nedopuštenih ponašanja. Tako su 09.03. i 10.03.2017. godine  RPZ koordinator Uprave policije i RPZ policajci PS Stari Grad održali  pripremne sastanke sa predstavnicama Udruženja „Kap“, g-đom Merimom Spahić i koordinatoricom projekta Amelom Hadžajlić, te g. Ibrahimom Hadžibajrićem, načelnikom općine Stari Grad Sarajevo, jer bi realizacija ovog projekta započela u osnovnim i srednjim školama ove Općine. Planiranom radionicom bi, pored predavanja, djeci bio prikazan i 20-minutni film na ovu temu,  bila bi provedena anonimna anketa o različitim vrstama  nasilja i zlostavljanja, te inicirana diskusija uz učešće psihologa i RPZ policijskih službenika. Zajednički zaključak  ovih dogovora je da bi bilo od iznimne važnosti  u sklopu projekta „Stop nasilju u školama“,  koji RPZ policajci provode već nekoliko godina,  a u saradnji sa Udruženjem „Kap“, realizirati ovu edukativnu radionicu u svim osnovnim i srednjim školama  u Kantonu Sarajevo.