Sastanak o povećanom prisustvu migranata u KS: Pojačati kontrolu prihvatnih centara

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Ismir Jusko, policijski komesar Nusret Selimović, direktor Službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić i šef Misije IOM-a u BiH Peter fon der Overart (Peter Van der Auweraert) održali su danas sastanak u Službi za poslove sa strancima na temu aktuelne situacije povećanog prisustva migranata u Kantonu Sarajevo.

Analizirano je stanje sigurnosti u privremenim prihvatnim centrima Ušivak i Blažuj, stanje sigurnosti po pitanju povećanog prisustva migranata u Kantonu Sarajevo te preduzimanja mjera prema migrantima u uslovima prevencije COVID 19.

Popuštanjem mjera prevencije COVID 19 i omogućavanjem njihovog slobodnog kretanja, očekuje se da će značajan broj migranata iz zemalja okruženja krenuti preko Bosne i Hercegovine ka zemljama EU.

Istaknuta je odlična saradnja MUP-a Kantona Sarajevo, Službe za poslove sa strancima i Međunarodne organizacije za migracije u osiguravanju normalnog funkcioniranja privremenih prihvatnih centara na području Kantona Sarajevo.

S obzirom na činjenicu da je u privremenim prihvatnim centrima Ušivak i Blažuj trenutno smješteno 2.300 migranata što predstavlja ozbiljan sigurnosni izazov na području Kantona Sarajevo, na sastanku je, a na zahtjev ministra Juske i komesara Selimovića, dogovoreno da će se uložiti dodatni napori, postaviti dodatne fizičke barijere i sigurnosne ograde oko privremenih prihvatnih centara te angažirati dodatni broj sigurnosnog osoblja u cilju sprečavanja nelegalnog napuštanja privremenih prihvatnih centara od strane migranata.

Uprava policije MUP Kantona Sarajevo će i dalje osigurati pojačano prisustvo policijskih službenika u blizini privremenih prihvatnih centara Blažuj i Ušivak, što je od izuzetnog značaja za održavanje povoljne sigurnosne situacije u Kantonu Sarajevo.

Na kraju, sagovornici su se složili da će se nastaviti održavati redovni sastanci radi  rješavanja svih otvorenih pitanja, te održavanja povoljne sigurnosne situacije u kontekstu povećanog prisustva migranata u Kantonu Sarajevo.