Sastanak policijskog komesara sa predstavnicima Sindikata policije KS

Danas je u sjedištvu MUP-a Kantona Sarajevo održan radni sastanak policijskog komesara  Mevludina Halilovića sa rukovodstvom Sindikata policije Kantona Sarajevo. Sastanak su inicirali predstavnici sindikata u namjeri da upoznaju policijskog komesara sa trenutnom situacijom u Upravi policije, sa stajališta sindikalnih predstavnika uposlenika MUP-a KS, te razmjenom mišljenja o aktuelnim temama.

Nakon što je g. Mevludinu Haliloviću uručena prigodna čestitka povodom imenovanja na funkciju policijskog komesara, sindikalni predstavnici su delegirali više pitanja koja bi u narednom periodu trebala biti predmet rasprave u nadležnim zakonodavnim i izvršnim tijelima Kantona Sarajevo, a tiču se radno-pravnog statusa uposlenika MUP-a Kantona Sarajevo i sadržaja pojedinih zakonskih i podzakonskih akata koji  taj status regulišu. Nakon što su razmotrena pomenuta pitanja, zajednički zaključak sa  sastanka je da bi u narednom periodu bilo  neophodno nastaviti sa korisnom praksom saradnje i redovne komunikacije i razmjene mišljenja menadžmenta MUP-a KS i Sindikata policije, što će zasigurno dovesti do poboljšanja uvjeta  rada svih uposlenih, bolje materijalno-tehničke opremljenosti službi koje djeluju u okviru MUP-a Kantona Sarajevo, a sve sa ciljem podizanja ukupne operativne sposobnosti svih organizacionih jedinica na viši nivo.