Sigurnost djece u saobraćaju - edukacija učenika osnovnih škola na području općine Novi Grad Sarajevo

Protekle sedmice su policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo zaduženi za rad sa predstavnicima lokalne zajednice, na poziv kompanija „Energopetrol“ i „Holdina“, su za učenike prvih razreda dvije osnovne škole sa područja općine Novi Grad Sarajevo i to O.Š. „Aleksa Šantić“ i „Meša Selimović“, održali predavanja na temu „Sigurnost djece u saobraćaju“. Predavanja su imala svoj teoretski i praktični dio, gdje su u prvom dijelu djeca upoznata sa osnovnim pravilima i propisima kretanja pješaka u saobraćaju, prelaska ulice na obilježenom pješačkom prelazu, semaforu i značenje boja na semaforu, kretanje trotoarom, te osnovnim saobraćajnim znakovima koji se tiču kretanja pješaka i obaveze zaustavljanja vozila u određenim situacijama. Potom su djeca imala i praktičnu demonstraciju  načina kretanja saobraćajnicom i poštivanja određenih pravila. Realizacija ovog projekta će biti nastavljena i u narednom periodu u osnovnim školama na području općina Novi Grad i Centar Sarajevo, a predviđeno je da ovom vrstom edukacije bude obuhvaćeno oko 600 djece, učenika prvih razreda osnovnih škola.