Slovački LOT tim EUFOR-a posjetio MUP Kantona Sarajevo

Danas je Vedran Mulabdić, ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, primio u radnu posjetu članove Slovačkog LOT tima EUFOR-a, stacioniranog u Sarajevu. Istovremeno, to je bila i oproštajna posjeta dosadašnjeg zapovjednika LOT tima, majora Maroša Žoffčaka, te nastupna posjeta njegovog nasljednika, kapetana Martina Jankova.  Tom prilikom ministar Mulabdić se zahvalio majoru Žoffčaku na dosadašnjoj obostrano korisnoj i otvorenoj saradnji, te izrazio nadu da će takva saradnja biti nastavljena i u narednom periodu. Naravno, ova prilika je iskorištena i da se predstavnici LOT tima upoznaju sa trenutnom sigurnosnom situacijom na području Kantona Sarajevo, te informiraju o budućim planovima, posebno sa aspekta  zajedničkog rada predstavnika MUP-a KS i LOT tima na pitanjima poboljšanja ukupne sigurnosne situacije. To se posebno odnosi na oblast preventivnog djelovanja na rješavanju problema posjedovanja ilegalnog naoružanja, te edukacije stanovništva kada je riječ o postupanju u slučajevima pronalaska zaostalih mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava. Na kraju posjete članovi LOT tima su izrazili punu spremnost institucije koju predstavljaju za nastavkom saradnje u punom kapacitetu, a major Žoffčak je, u znak zahvalnosti na dosadašnjoj saradnji ,  ministru Mulabdiću uručio prigodnu poklon-plaketu.