Štićenici Doma za djecu bez roditeljskog staranja posjetili Sektor za policijsku podršku

U skladu sa već ustaljenom praksom saradnje sa predstavnicima i organizacijama vaspitno-obrazovnih ustanova i lokalne zajednice na području Kantona Sarajevo, a u cilju obezbjeđivanja najboljeg interesa djece koja su korisnici usluga  KJU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ Sarajevo, danas su policijski službenici Sektora za policijsku podršku Uprave policije MUP-a KS, bili domaćini štićenicima ove javne ustanove. 

Posjeta je realizirana na zahtjev menadžmenta KJU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“, a u okviru realizacije projekta „Rad policije sa zajednicom“.  Vrijeme provedeno u druženju sa djecom policijski službenici su iskoristili da prezentiraju službena vozila, dio opreme i naoružanja koji se koristi za izvršavanje određenih zadataka, poligon za provjeru fizičke spremnosti policajaca, kao i kraću pokaznu vježbu sa službenim psima. Svi prezentirani sadržaji su bili u potpunosti prilagođeni uzrastu i interesovanjima današnjih posjetitelja, a sve sa osnovnim ciljem da im se na edukativan i istovremeno zabavan način približi profesija policajca, njena važnost i težina posla kojeg policijski službenici svakodnevno obavljaju. Ukupni dojam je da je današnja posjeta u potpunosti uspjela,  te da je za djecu  to bilo zabavno i interesantno iskustvo koje će im ostati u lijepom sjećanju, a  istovremeno  može se reći da su realizirani  edukativni i odgojni aspekti planiranih  aktivnosti.