Studenti FPN-a posjetili Sektor za policijsku podršku

U skladu sa Memorandumom o razumijevanju, stručnoj saradnji i uzajamnoj podršci u istraživanjima u oblasti sigurnosti, potpisanim između Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Uprave policije MUP-a KS i u okviru realizacije Nastavnog plana i programa iz predmeta “Kriminalistika”, jučer je realizirana posjeta studenata treće godine Odsjeka sigurnosnih i mirovnih studija  Sektoru za policijsku podršku. Posjeta je upriličena sa prevashodnim ciljem da se studenti upoznaju sa ingerencijama i osposobljenošću Sektora za policijsku podršku, Jedinice za saobraćaj i Odjeljenja za kontra-diverzionu zaštitu. Stoga je Planom posjete predviđena prezentacija dijelova opreme kojom raspolaže Jedinica za specijalističku podršku, dio opreme i vozila Jedinice za saobraćaj te oprema Odjeljenja za kontra-diverzionu zaštitu Uprave policije MUP-a KS.  Potom su studenti obišli dio kompleksa gdje borave i poligon gdje se obučavaju službeni psi, da bi poslije toga za prisutne posjetioce bila upriličena i demonstracija nekih odbrambenih tehnika koje su prezentirali pripadnici Sektora za policijsku podršku.

 Na kraju, može se zaključiti kako je ovo bilo obostrano korisno druženje, koje će svakako doprinijeti kvaliteti izvođenja praktičnog dijela nastavnog procesa, ali i  unapređenju ukupne saradnje sa građanima u cilju prevencija svih oblika kriminaliteta.

PrilogVeličina
File Odbrambene tehnike - video21.23 MB