Stupanje na snagu Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo

S obzirom na činjenicu da je dana 03.08.2017. godine u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj: 30/17, objavljen Zakon o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo, koji je danas stupio na snagu,  policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo će u narednom periodu do stvaranja uslova I primjene istog u potpunosti, upoznavati I upozoravati građane na odredbe pomenutog Zakona.  Ovom prilikom posebno skrećemo pažnju na primjenu sljedećih  odredbi Zakona i to:

Član 33. Stav 2, član 35. Stav 2, član 33. Stav 3, član 39. Stav 4, član 40. Stav 1, član 41. Stav 1, član 47. Stav 1, član 70. Stav 1 I član 86. Stav 1.

U prilogu saopćenja se nalazi integralni tekst Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo.