Trećoj PU uručena donacija općine Novo Sarajevo

Kako bi kontinuitet otvorene i obostrano korisne međusobne saradnje bio nastavljen, danas je u prostorijama Treće PU uručena donacija općine Novo Sarajevo ovoj policijskoj upravi.  Ovu  donaciju, koja se sastoji od 30 ručnih digitalnih radio-stanica sa pratećim priborom i čija vrijednost iznosi 40.000 KM, policijskom komesaru Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Mevludinu Haliloviću, je uručio načelnik općine Novo Sarajevo  Nedžad Koldžo.

U svom obraćanju prisutnim,  općinski načelnik Nedžad Koldžo je istakao da je današnja donacija samo nastavak jednog procesa kontinuirane, dugogodišnje saradnje općine Novo Sarajevo i Uprave policije, odnosno Treće policijske uprave. Potpuno svjesni značaja bezbjednosnog aspekta u životu građana Općine, ali i cijelog Kantona, nadležni u općini Novo Sarajevo koriste svaku priliku da u zavisnosti od svojih  trenutnih mogućnosti, kao i potreba Uprave policije, doprinesu što boljem materijalno-tehničkom opremanju jedinica i sastava Treće policijske uprave, a  da je donirana oprema samo pokazatelj namjere općinske administracije da se takva praksa nastavi i ubuduće. Policijski komesar Mevludin Halilović se zahvalio na uručenoj donaciji, posebno naglasivši  činjenicu da je općina Novo Sarajevo jedan od primjera kako se lokalna zajednica, u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, treba ponašati kada je segment sigurnosti u pitanju. Izrazivši zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom istakao je značaj ovakvih aktivnosti u smislu jačanja operativne sposobnosti organizacionih jedinica Uprave policije MUP-a KS, jer samo saradnja vlasti na svim nivoima može garantovati uspjeh u oblasti sigurnosti, kao jednom od najvažnijih segmenata života svih građana Kantona Sarajevo.