U cilju povećanja transparentnosti: Pitanja za buduće policajce i inspektore

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je objavilo listu pitanja za test općeg znanja za buduće policajce, kao i mlađe inspektore, s ciljem prevencije korupcije ali i povećanja transparentnosti prilikom zapošljavanja.

- Ovo je prvi put od postojanja MUP-a KS da kandidati za policajce ili mlađe inspektore mogu pronaći pitanja i adekvatno se pripremiti za konkursnu proceduru“, kazao je Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, istaknuvši da je ovo rezultat izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo.

Prema pojašnjenju ministra, ove izmjene i dopune su usvojene s ciljem povećanja transparentnosti prilikom zapošljavanja policijskih službenika i prevencije korupcije a što je jedna od prioritetnih mjera Vlade Kantona Sarajevo.

- Vrlo često kandidati ne znaju kako da se pripreme za ispit općeg znanja. Objavom pitanja, od kojih je jedna grupa pitanja za čin policajca a druga za čin mlađeg inspektora, kandidati se mogu pripremiti i u konkursnoj proceduri ostvariti što bolje rezultate, kazao je Katica.

Lista pitanja za ispit općeg znanja se nalazi na zvaničnoj web stranici MUP-a KS, u skladu sa zakonskom procedurom, a javni konkurs će biti naknadno raspisan o čemu će javnost biti obaviještena.