Učenici II-og razreda O.Š. Isa-beg Isaković posjetili Treću policijsku upravu

Policijski službenici Treće PU – PS Novo Sarajevo Uprave policije MUP-a KS, zaduženi za realizaciju projekta “Rad policije u zajednici” su, u skladu sa planiranim aktivnostima i opredjeljenjem za saradnjom i kontaktima sa predstavnicima i ustanovama lokalne zajednice organizirali posjetu policijskoj stanici Novo Sarajevo za grupu učenika II-og razreda osnovne škole Isa-beg Ishaković. Posjeta je organizirana na zahtjev menadžmenta pomenute obrazovne ustanove.

Cilj posjete je upoznavanje učenika sa osnovnim zadacima i  obavezama policijskih službenika, opremom koju koriste prilikom obavljanja svakodnevnih poslova i zadataka, kao i različitim izazovima i problemima sa kojima se policijski službenici susreću tokom obavljanja svakodnevnih dužnosti.

Naravno, svi prezentirani sadržaji su bili u potpunosti prilagođeni uzrastu i interesovanjima učenika pomenute osnovne škole. Dosadašnja iskustva govore da je ovakav vid edukacije veoma koristan, jer približava ulogu policijskog službenika djeci i značajno relaksira njihov odnos prema profesiji policajca, tako da je za njih današnja posjeta bila zabavna i interesantna, ali će, bez sumnje,  u budućnosti  doprinijeti da spoznaju važnost i težinu zadatka kojeg policijski službenici svakodnevno obavljaju.

Uprava policije će nastaviti da, kao i uvijek do sada, preventivnim načinom rada i edukacijom djece i omladine, u sklopu zajedničkih napora sa predstavnicima lokalnih zajednica, doprinosi stvaranju što povoljnijeg sigurnosnost ambijenta na području Kantona Sarajevo.