Učešće predstavnika Uprave policije MUP-a KS na edukativnoj radionici "Policijska akademija za mlade 2019."

Predstavnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo zaduženi za rad sa lokalnom zajednicom su  imali zapažen angažman na edukativnoj radionici „Policijska akademija za mlade 2019.“, koja je realizovana u Mješovitoj srednjoj školi u Živinicama. Naime, pod pokroviteljstvom INL-a – Odjela Vlade Sjedinjenih američkih država za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provedbu zakona i u organizaciji američke nevladine organizacije PHP International,

predstavnici Uprave policije MUP-a KS i Uprave policije MUP-a TK, su održali edukativnu radionicu za učenike 10 srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona i Kantona Sarajevo, sa osnovnim ciljem približavanja koncepta vladavine prava i podizanja svijesti o značaju poštivanja zakona. Kako je Uprava policije MUP-a KS još početkom godine potpisala Memorandum o razumijevanju i saradnji sa PH International, policijski službenici naše Uprave su uzeli aktivno učešće u radu pomenutog edukativnog skupa. Kroz tematska predavanja, upriličena od strane policijskih službenika, učesnici su upoznati sa osnovnim postavkama vladavine prava, problema korupcije, vršnjačkog nasilja i zlostavljanja na internetu, s ciljem jačanja povjerenja mladih u rad policije. Policijski službenici Uprave policije MUP-a KS su imali zapažena predavanja pitanjima prevencije i sprečavanja međuvršnjačkog nasilja i cyberbullyinga (zlostavljanja na internetu). Tom prilikom je učenicima podijeljen i prigodan promotivni materijal.

Inače, edukaicji su prisustvovali i Benjamin Rockwell, direktor INL-a u Bosni i Hercegovini i Renee Berrian, senior program menadžer PH International – Ured u BiH.