Učešće predstavnika Uprave policije MUP-a KS na festivalu sporta "Bjelašnica Summer Fest"

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo je kao društveno odgovorna institucija, na poziv kompanije Infinity Marketing Solutions kao organizatora, uzela učešće u realizaciji festivala sporta „Bjelašnica Summer Fest“. Festival koncipiran kao manifestacija sporta i zabave održan je proteklog vikenda na Bjelašnici, u sportskom centru Babin do.

Drugi dan festivala, 11.09.2022.godine, je zamišljen kao porodični dan, posvećen prije svega djeci i omladini, te su u tom cilju za posjetioce organizovane radionice sporta, kreativne radionice u prirodi, a u okviru predviđenog programa na info-pultu Uprave policije MUP-a KS su pripadnici Sektora za policijsku podršku, Jedinice za saobraćaj i Odjeljenja za prevenciju maloljetničkog prestupništva, nasilja u porodici i rad policije u zajednici, organizovali prezentaciju dijela opreme specijalnih jedinica policije, rada službenih pasa,

te uz neposredni kontakt sa posjetiocima dijelili letke, flajere i drugi promo-materijal sa prigodnim sadržajima o štetnosti i sprečavanju svih oblika maloljetničkog prestupništva, sigurnosti djece u saobraćaju i drugim oblicima  nedopuštenih i protivpravnih ponašanja.

Učešćem u pomenutoj manifestaciji odgovorni u Upravi policije su i na ovaj način iskazali punu spremnost i odlučnost da, u saradnji sa ostalim zainteresovanim dijelovima zajednice: od porodice, vaspitno-obrazovnih i zdravstveno-socijalnih ustanova, nevladinih organizacija i državnih institucija nadležnih za provođenje propisa i zakona u ovoj oblasti, daju svoj doprinos na poboljšanju ukupnog stanja u društvu u oblasti sigurnosti građana, a što je osnovna uloga i zadaća Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.