Učešće u radu Ljetne škole "EDUS"-a

Nastavljajući dobru praksu otvorenosti i saradnje sa nevladinim organizacijama i udruženjima, nadležni u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo su se odazvali pozivu Udruženja za unapređenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju „EDUS“ i JU „Vladimir Nazor“, da učestvuju u radu Ljetne škole, organizovane sredinom ovog mjeseca za više od 100 djece sa poteškoćama u razvoju. U sklopu Programa rada Ljetne škole bilo je predviđeno da policijski službenici Uprave policije MUP-a KS, kroz prigodno druženje sa djecom i njihovim nastavnicima i roditeljima, prezentiraju profesiju policajca i dijela sredstava, opreme i vozila, koju službenici policije  koriste prilikom obavljanja svakodnevnih poslova i zadataka. Može se reći da su policijski službenici  zaduženi za kontakte i rad sa lokalnom zajednicom i ovaj put opravdali ukazano povjerenje, te svojom otvorenošću i profesionalnim pristupom u komunikaciji ostvarili prijateljski kontakt sa djecom i ostalim učesnicima Ljetne škole, te tako dali značajan doprinos ukupnom nastavnom procesu u okviru ovog značajnog obrazovnog projekta.