UN sedmica sigurnosti u Kantonu Sarajevo

Policijski službenici Jedinice za saobraćaj su proteklog vikenda uzeli učešće u manifestaciji obilježavanja „UN sedmice sigurnosti u Kantonu Sarajevo“, koja je održana na Vilsonovom šetalištu. Naime, na poziv nadležnih iz Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, koje je uz podršku Udruženja „Eko-korak“ Sarajevo i „Smart Steps“ d.d. Sarajevo, podržalo kampanju „Ulice za život: za ljude i planetu“, a koja se provodi širom svijeta u povodu obilježavanja UN sedmice sigurnosti, policijski službenici Jedinice za saobraćaj su uzeli aktivno učešće u obilježavanju ove značajne manifestacije.

Istovremeno, pripadnici Uprave policije MUP-a KS su iskoristili priliku da svoj rad i dio policijske opreme i vozila, osim učesnicima pomenute manifestacije, na posebnom štandu prezentiraju i mnogobrojnim posjetiocima „Auto-Show“-a, koji je u saradnji sa Auto Media Group  organizirala Općina Novo Sarajevo, a u okviru obilježavanja „Porodičnog dana“ koji je istog dana održan u Vilsonovom šetalištu.  

S obzirom na veoma zabrinjavajuće podatke o broju poginulih i povrijeđenih u saobraćajnim nesrećama širom svijeta, ovakve vrste akcija dobivaju dodatno na vrijednosti i značaju, posebno u nerazvijenim i zemljama u razvoju, gdje putna infrastruktura još uvijek ne zadovoljava sve potrebe savremene svjetske auto-industrije. Podaci o broju stradalih i u našoj zemlji ukazuju na neophodnost šire društvene akcije, posebno kada je riječ o edukaciji i podizanju svijesti o značaju poštivanja propisa učesnika u saobraćaju.  To je i razlog zbog kojeg su odgovorni u Upravi policije MUP-a KS, cijeneći značaj ovakvog angažmana, odlučili  uzeti učešće na ovoj manifestaciji, uz adekvatnu prezentaciju rada i opreme saobraćajne policije i rada policije u zajednici. Izražen interes posjetilaca za ovaj segment sigurnosti je pokazao da je angažman pripadnika Uprave policije MUP-a KS bio u potpunosti opravdan i nadamo se da je polučio željene rezultate.