Upotreba pirotehničkih sredstava

Pred nastupajuće vjerske i novogodišnje praznike, za očekivati je mogućnost nabavke i preprodaje petardi i drugih pirotehničkih sredstava. Upotrebom istih narušava se javni red i mir, uznemiravaju građani, a vrlo ćesto dolazi do povređivanja, a posebno osoba mlađe životne dobi. Napominjemo da je posjedovanje na javnom mjestu, paljenje, ustupanje, prodaja, kupovina i nuđenje petardi, kao i drugih pirotehničkih sredtava, bez odobrenja nadležnog organa, prekršaj definisan Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira. Kada maloljetna osoba počini navedenu vrstu prekršaja propisana je kazna za roditelja (usvojitelja), odnosno staratelja maloljetnika, ukoliko je izvršenje prekršaja posljedica njegovog propuštanja dužnog staranja o maloljetniku.

U navedenim slućajevima predviđene kazne za počinioce su od 300,00 do 900,00 KM, a za roditelje maloljetnih prekršilaca su od 400,00 do 1.200,00 KM.Da bi se navedena štetna i opasna pojava preduprijedila i izbjegle neželjene posljedice, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je poduzela planske aktivnosti:

- angažovanje policijskih službenika u uniformi i građanskim odijelima na lokacijama gdje se vrši preprodaja i upotreba ovih sredstava s ciljem prikupljanja informacija o osobama koje se bave pomenutim nezakonitim radnjama i sankcionisanje istih,

- organizovanje zajedničkih akcija sa nadležnim inspekcijskim organima s ciljem preventivnog djelovanja i onemogućavanja preprodaje ovih sredstava, uz poduzimanje zakonskih mjera prema osobama koje se bave istim i

- održavanje sastanaka sa menadžmentom i nastavnim osobljem osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo, s ciljem postupanja iz njihove nadležnosti.

Apelujemo na građane, a posebno na roditelje, da poduzmu sve kako bi se korištenje petardi i drugih pirotehničkih sredstava svelo na najmanju  moguću mjeru, a samim  tim i izbjeglo povređivanje osoba, kao i sve druge neželjene posljedice do kojih dolazi korištenjem istih.