Uprava policije MUP-a KS i Finansijsko-informatička agencija Federacije BiH potpisali Memorandum o saradnji

Svoja nastojanja za stvaranjem što boljih uvjeta za izvršavanje sve učestalijih zahtjeva za provođenje specifičnih finansijskih istraga, a nakon prethodno usaglašenih principa rada i djelovanja, danas je u prostorijama MUP-a Kantona Sarajevo potpisan “Memorandum o saradnji” Uprave policije MUP-a KS i Finansijsko-informatičke agencije Federacije BiH. U namjeri olakšavanja aktivnosti organizacionim jedinicama Sektora kriminalističke policije, poboljšanja pristupa pouzdanim informacijama o poslovnim subjektima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, strane potpisnice ovog dokumenta su usaglasile pravni okvir za buduću saradnju. U ime Uprave policije ovaj značajni dokument je potpisao policijski komesar Mevludin Halilović, a u ime Finansijsko-informatičke agencije FBiH, direktor Esad Mahmutović. Ovom prilikom je naglašeno da je osnovni cilj zaključivanja Memoranduma o saradnji uspostavljanje okvira za buduću međusobnu saradnju, pristup podacima iz Registra finansijskih izvještaja i Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata Federacije BiH nadležnim u Upravi policije MUP-a KS, što će zasigurno dovesti do poboljšanja operativnih sposobnosti u postupanju i poduzimanju potrebnih mjera u slučajevima osjetljivih finansijskih istraga. Zajednički zaključak je da postoji  obostrana spremnost za saradnju, a posebno u oblasti novih pojavnih oblika kriminaliteta,  koji se odnosi na specifične   finansijske istrage i organizirani kriminal, što uključuje i donošenje odgovarajućeg pravnog okvira i precizno definiranje  određenih pojmova u oblasti unutrašnjih poslova.