Uprava policije MUP-a KS učestvuje u realizaciji projekta "Sigurna turistička destinacija 2021"

Učestvujući u realizaciji projekta “Sigurna turistička destinacija 2021”, policijski službenik Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo će u periodu od 01.07. do 31.07.2021. godine, obavljati redovne poslove i zadatke policajca u PU Splitsko-dalmatinskoj – PS Makarska. Naime, na osnovu Sporazuma Vijeća ministara BiH i Vlade R. Hrvatske o policijskoj saradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala i Protokola o međusobnoj saradnji, potpisanog između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutarnjih poslova R. Hrvatske,čija je glavna zadaća osigurati javni red i mir i garantovati sigurnost i podršku turistima iz Bosne i Hercegovine, koji tokom ljetne turističke sezone borave u R. Hrvatskoj, još od 2018.godine policijski službenici Uprave policije MUP-a KS su dijelom međunarodnih policijskih snaga koje učestvuju u realizaciji ovog projekta.  Ove godine je jedan policijski službenik  Uprave policije  upućen kao ispomoć kolegama iz PU Splitsko-dalmatinske i to prije svega u pogledu ostvarivanja komunikacije,  te u savjetodavnom smislu o načinu postupanja sa državljanima Bosne i Hercegovine i pružanju podrške i pomoći u situacijama kada je to neophodno. Na temelju stečenog iskustva kroz angažman naših policijskih službenika tokom prethodnih godina, može se reći da je projekat „Sigurna turistička sezona“ polučio željene rezultate, a policijski službenici  koji učestvuju u njegovoj realizaciji će zasigurno, svojim zalaganjem, te  predanim i profesionalnim odnosom pri izvršavanju postavljenih poslova i zadataka, u potpunosti opravdati ukazano povjerenje.