Uspješno okončano učešće policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS u realizaciji projekta "Sigurna turistička sezona"

Kao što je javnost već upoznata, dva policijska službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo su u periodu od 01.07. do 31.07.2018. godine,  učestvujući u realizaciji projekta „Sigurna turistička sezona“, obavljali redovne poslove i zadatke policajca u PU Splitsko-dalmatinskoj – PS Makarska. Naime, na osnovu Sporazuma Vijeća ministara BiH i Vlade R. Hrvatske o policijskoj saradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala i Protokola o međusobnoj saradnji, potpisanog između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutarnjih poslova R. Hrvatske,

čija je glavna zadaća osigurati javni red i mir i garantovati sigurnost i podršku turistima iz Bosne i Hercegovine, koji tokom ljetne turističke sezone borave u R. Hrvatskoj, dva policijska službenika –policajac i policajka  Uprave policije su upućeni kao ispomoć kolegama iz PU Splitsko-dalmatinske i to prije svega u pogledu ostvarivanja komunikacije,  te u savjetodavnom smislu o načinu postupanja sa državljanima Bosne i Hercegovine i pružanju podrške i pomoći u situacijama kada je to bilo neophodno. Na temelju stečenog iskustva kroz angažman naših policijskih službenika može se reći da je projekat „Sigurna turistička sezona“ polučio željene rezultate, a policijski službenici  koji su učestvovali u njegovoj realizaciji su, svojim zalaganjem, te  predanim i profesionalnim odnosom pri izvršavanju postavljenih poslova i zadataka, u potpunosti opravdali ukazano povjerenje.