Venecijanska Komisija dostavila Mišljenje o Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo

Mišljenje Venecijanske Komisije o Nacrtu Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo dostavljeno je Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u utorak, 20. decembra 2011. godine. Mišljenje je usvojeno na 89. Plenarnoj sjednici Venecijanske komisije (Evropska komisija za demokraciju putem prava) koja je održana 16. i 17. decembra 2011. godine u Veneciji.
Osnovna svrha Mišljenja Venecijanske Komisije je bila da predloži opću ocjenu zakonodavnog procesa s ciljem da se Kantonu Sarajevo pruži moderni i koherentni pravni okvir u području policije i da naglasi izazove i pitanja koja se tiču međusobnog odnosa nacrta zakona u Federaciji BiH i Kantonu Sarajevo kao i njihovu buduću provedbu, ukoliko se isti usvoje.

Venecijanska komisija u svom Mišljenju pozdravlja napore vlasti Kantona Sarajevo za unaprijeđenje pravnog okvira u oblasti unutrašnjih poslova na razini Kantona Sarajevo, kao dijela šireg, dugogodišnjeg procesa reforme policijskog sistema Bosne i Hercegovine. Komisija smatra naročito pohvalnim što se Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo oslanja na evropske i međunarodne standarde i praksu.
Napominjemo da je u Mišljenju također naglašeno da Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo zadovoljava drugi uvjet Evropske komisije o policiji naveden u Sporazumu o restrukturiranju policijskih struktura u BiH, a koji podrazumijeva da nema političkog uplitanja u operativni rad policije.
Mišljenje Venecijanske Komisije će biti bitna smjernica u doradi teksta Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo i koje će sigurno otkloniti do sada iskazane dileme u pogledu političkog uticaja na operativni rad policije i usklađenosti sa Evropskim pravnim okvirom u oblasti unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo će nastojati u što kraćem roku podnijeti Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevu u propisanu proceduru usvajanja.
Nakon službenog prevoda Mišljenje Venecijanske komisije će biti dostupno javnosti u cjelosti.

PrilogVeličina
PDF icon Pismo Venecijanske komisije.pdf181.48 KB
PDF icon CDL-AD(2011)048-e.pdf161.84 KB