Vježba "Jackal Stone 2017" - primjer snažnog partnerstva BiH i SAD u sektoru sigurnosti

Koristimo priliku da sa zadovoljstvom najavimo dolazak pripadnika Vojske SAD, koji će učestvovati na vježbi „Jackal Stone 2017“ u Bosni i Hercegovini koja  će se održati u junu 2017. godine. Ova bilateralna vježba će koristiti realni operativni scenario u cilju poboljšanja interoperabilnosti između BiH – SAD. U istoj će učestvovati približno 500 pripadnika bezbjednosnih, vladinih i civilnih ustanova iz Bosne i Hercegovine i SAD.

Vježba će pripremiti učesnike za provođenje potencijalnih operacija sa partnerskim snagama, te interresornim organizacijama kroz razmjenu taktičkih i doktrinarnih znanja. Bosna i Hercegovina i SAD blisko sarađuju u sferi sigurnosti, te pozdravljaju ovu priliku za dalje jačanje tih odnosa kroz podizanje stepena njihove interoperabilnosti kao partnerskih država, u cilju bolje reakcije na potencijalna sigurnosna pitanja.Iako je scenario vježbe osmišljen tako da odražava relevantne sigurnosne izazove, on nema nikakve veze sa stvarnim događajima. Lokalni zvaničnici su odobrili sve aktivnosti i manevre da bi se osigurala bezbijednost ljudi u Bosni i Hercegovini.

„Jackal Stone 2017“ je dio Programa zajedničke obuke i vježbi Evropske komande vojske SAD, čiji je cilj poboljšanje interoperabilnosti sa savezničkim i partnerskim državama, te podrška trenutnim operacijama.