Vrijedna donacija općine Centar Drugoj PU

Jedan od značajnih aspekata saradnje Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo  sa lokalnim zajednicama na području Kantona, jeste i izgrađeno međusobno povjerenje i na temelju toga izražen senzibilitet predstavnika općinskih organa vlasti za potrebe jedinica i sastava Uprave policije u određenim materijalno-tehničkim sredstvima i  opremi. Tako je i danas upriličena posjeta delegacije općine Centar Sarajevo, na čelu sa načelnikom Nedžadom Ajnadžićem  Drugoj policijskoj upravi, a  sa ciljem uručenja vrijedne donacije ovoj organizacionoj jedinici Uprave policije MUP-a KS.  Donacija se sastoji od tri terenska motorna vozila marke „Suzuki Vitara“, koja će predstavljati značajnu podršku policijskim službenicima u planiranju i izvršenju svojih svakodnevnih poslova i zadataka. Vozila su nabavljena planski, u skladu sa potrebama Druge PU, a novac je osiguran iz budžeta općine Centar Sarajevo. Obraćajući se prisutnim, načelnik Ajnadžić  je istakao opredijeljenost rukovodstva Općine da uvijek i na svaki način pomogne rad područne policijske uprave, ali i MUP Kantona Sarajevo u cjelini, posebno naglašavajući značaj kvalitetne saradnje svih struktura vlasti, na svim nivoima i poljima, a na dobrobit svih građana Kantona i cijele države Bosne i Hercegovine. Policijski komesar Mevludin Halilović se zahvalio na uručenoj donaciji, posebno naglasivši  činjenicu da je općina Centar jedan od primjera kako se lokalna zajednica, u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, treba ponašati kada je segment sigurnosti u pitanju. Izrazivši zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom istakao je značaj ovakvih aktivnosti u smislu jačanja operativne sposobnosti organizacionih jedinica Uprave policije MUP-a KS, jer samo saradnja vlasti na svim nivoima može garantovati uspjeh u oblasti sigurnosti, kao jednom od najvažnijih segmenata života svih građana Kantona Sarajevo.