Za nabavku helikoptera i obuku pilota biće raspisani javni pozivi

Nabavka višenamjenskog helikoptera i formiranje helikopterske jedinice je jedna od mjera iz Sporazuma o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo (KS) za mandatni period 2018-2022. U skladu s tim, Radna grupa koju je formiralo Ministarstvo unutrašnjih poslova KS, napravila je okvirnu financijsku konstrukciju koja iznosi 27, 4 miliona KM, a uključuje školovanje četiri pilota, hangar za smješetaj helikoptera, kao i nabavku samog helikoptera sa specijalnom i dodatnom opremom.

- Realizaciji ove mjere iz Sporazuma sam pristupio menadžerski i angažovao stručno lice iz vazduhoplovne oblasti, Omera Kulića, inžinjera saobraćaja, višegodišnjeg pilota i instruktora letenja, koji je ujedno i predsjednik Radne grupe MUP-a KS“, kazao je Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, na konferenciji za medije.  

Ministar Katica je pojasnio da je Radna grupa MUP-a kreirala prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, kojim je oformljena helikopterska jedinica, koju čine dvije posade, odnosno četiri pilota, dva aviomehaničara, kao i četiri djelatnika, koji su neophodni za funkcionisanje jedinice.

- Za nabavku helikoptera mora se raspisati međunarodni javni poziv i sada se ne može precizirati koliko će koštati, niti kojeg će tipa biti, ali zbog vremenskih uslova i geografskog položaja u Kantonu Sarajevo svakako mora imati dodatnu opremu, koja, između ostalog, uključuje vuču podesnog tereta i instrumentalno letenje, kazao je Kulić.

Dodao je da niko ne planira nabavku helikoptera kroz budžetska sredstva već da se ide na kreditno zaduženje, gdje je iz prakse poznato da je za ovakve nabavke kamata oko jedan posto.

Prema riječima Kulića, treba se imati na umu da je vijek helikoptera, kao i školovani piloti nešto što će biti od koristi svima u narednih više od 30 godina. Pojasnio je da u Bosni i Hercegovini nema pilota, niti aviomehaničara i zbog toga smo prinuđeni da školujemo taj kadar, a planirano je da se to uradi putem javnog poziva.

- Želimo da damo mogućnost da se prijavi što veći broj mladih osoba, koje će morati proći testiranja iz različitih oblasti, kao i procjenu psihofizičke sposobnosti i selektivnog letenja, kazao je Kulić.

Također je naveo da od policijskih snaga u Federaciji BiH helikopter ima samo Federalna uprava policije, ali je star 40 godina, a i piloti su pred odlaskom u penziju.

- Helikopter bi se koristio za prevoz pripadnika specijalne policije na sve moguće terene, transport povrijeđenih, bolesnih, kontrolu saobraćaja, kontrolu dalekovoda, dopremu pomoći ugroženima, pomoć u poplavama, pomoć deminerima, gašenje požara i prevoz lica i opreme, kazao je Kulić.

Govoreći o bitnosti nabavke helikoptera za Kanton Sarajevo ali i šire, Kulić je naglasio da bi bila omogućena efikasnija reakcija na različite događaje, naročito u situacijama u kojima je brzina od presudnog značaja.

Audio snimak: 
press - ministar - 03.12.19.