Zahvalnica Porezne Uprave Federacije BiH MUP-u Kantona Sarajevo

Porezna uprava Federacije BiH uputila je pismo zahvale  Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Upravi policije na angažmanu Jedinice za podršku  prilikom izvršavanja aktivnosti ove Porezne uprave, što se prije svega odnosi na suzbijanje sive ekonomije i rada na crno.

„Porezna uprava Federacije BiH je uz podršku ove jedinice, dana 28. i 29. augusta 2017. godine, u saradnji i uz asistenciju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uspješno izvršila planirane aktivnosti.

Posebno se zahvaljujemo svim pripadnicima Sektora za policijsku podršku-Jedinice za podršku na podršci, profesionalizmu i izuzetnom doprinosu iskazanom prilikom izvršavanja zadataka“,  navodi se   u pismu zahvale Porezne uprave Federacije BiH.