Zajednička akcija Uprave policije MUP-a KS i Službe za poslove sa strancima BiH

Danas je u prostorijama MUP-a Kantona Sarajevo, povodom zajedničke akcije Uprave policije MUP-a KS i Službe za poslove sa strancima provedene sa ciljem sprečavanja i sankcionisanja svih oblika nezakonitog ponašanja migranata, te njihovog stavljanja pod nadzor, policijski komesar  Milorad Bašić održao press-konferenciju.

Tom prilikom je informisao prisutne novinare da je dana 10.07.2019. godine u poslijepodnevnim satima, policijski službenici Uprave policije MUP-a KS i inspektori Službe za poslove sa strancima, postupili su po prethodno sačinjenom Planu, donesenom od strane direktora Službe za poslove sa strancima i policijskog komesara Uprave policije.

Zajedničko provođenje mjera i radnji ima za cilj sprečavanje i sankcionisanje svih oblika nezakonitog ponašanja migranata, boravka na otvorenom i na javnom prostoru kao i u improvizovanim  smještajnim kapacitetima koji nisu predviđeni za tu namjenu, naročito u urbanom području grada Sarajeva, što može uticati na narušavanje sigurnosnog stanja u Sarajevu  i stvaranje rizika od zaraznih bolesti.

U toku akcije, pronađena su 132 migranta, od kojih je 110 pronađeno na području autobuske i željezničke stanice u Sarajevu, a 22 na autobuskom terminalu Ilidža. Od navedenog broja 129 migranata je smješteno u prihvatni centar u Ušivku. 3 migranta koja su sklona remećenju javnog reda i mira i vršenju nasilja, su stavljena  pod nadzor u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu, te im je izrečena mjera protjerivanja  s ciljem njihovog udaljenja iz Bosne i Hercegovine.

Postupanje po planu i akcija se nastavlja i u narednom periodu. 

Također, policijski komesar Bašić se osvrnuo i na jutrošnje događaje na području Kantona Sarajevo, a koji se odnose na pronalazak dva beživotna tijela u hotelu u sarajevskom naselju Vraca, te slučaj nanošenja teških tjelesnih povreda na području općine Novo Sarajevo.