Zajednički napori važni za unapređenje sigurnosti u Kantonu Sarajevo

U prostorijama Delegacije Evropske unije u Sarajevu, jučer je održan sastanak međunarodnih policijskih službenika za vezu država članica EU i država koje nisu članice EU. Sastanak je organizovala Delegacija Europske unije, Ured Specijalnog predstavnika EU u BiH u sklopu projekta 'Jačanje međupolicijske saradnje i koordinacije u BiH'. 

U okviru učešća gostiju, na ovom sastanku međunarodnih policijskih atašea sa sjedištem u BiH i u  regionu, prisustvovao je i ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica. Također, učešće je uzela i koordinatorica za BiH Globalne Inicijative (GI-TOC) Anesa Agović, te predstavila rad ove međunarodne nevladine organizacije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. 

Teme sastanka su bile usmjerene na jačanje međunarodne i regionalne saradnje, zatim razmjene iskustava po svim sigurnosnim pitanjima i u konačnici posebna pažnja je posvećena pitanju migracija, kao i problemu organizovanog kriminala i svim izazovima s kojima se region susreće po tom pitanju.

Po pitanju migrantske situacije, ministar Katica je napomenuo kako je Vlada Kantona Sarajevo nedavno imenovala novog povjerenika za migrantska pitanja u Kantonu Sarajevo, Safeta Mušića. Naveo je da je gospodin Mušić izuzetno stručna i kapacitirana ličnost za bavljenje ovim pitanjima. Ministar Katica je također naglasio da su analize statističkih podataka i monitoring kretanja redovna mjesečna aktivnost, te sukladno tome naveo da je situacija pod kontrolom, kao i da je policija kapacitirana da odgovori na sve sigurnosne prijetnje.

Agović je prilikom svoje prezentacije o radu Globalne Inicijative, posebnu pažnju dala borbi protiv nelegalnih finansijskih tokova na području Zapadnog Balkana, uz osvrt na objave kontinuiranih izvještaja i biltena rizika. Navela je da štetni uticaj nezakonitih finansijskih tokova (IFF) na Zapadnom Balkanu nije nova pojava. Nedavne procjene nelegalnih finansijskih tokova na Zapadnom Balkanu od strane Globalne inicijative protiv transnacionalnog organiziranog kriminala (GI-TOC) potvrdile su kako rasprostranjena korupcija, rast kriminalnih organizacija i utaja poreza i dalje olakšavaju širenje ovih tokova širom Zapadnog Balkana. Da bi se doprinijelo unapređenju znanja i kapaciteta nevladinog sektora i medija u borbi protiv nelegalnih finansijskih tokova, ova organizacija realizira projekat, uz podršku GIZ-a, adresirajući upravo te potrebe.

Na kraju sastanka pozdravljene su sve aktivnosti međunarodnih agencija za borbu protiv kriminala i korupcije, te iskazana puna spremnost i želja za nastavak i poboljšanje već ustaljene saradnje.