Započela kampanja "Borba protiv nasilja u porodici"

Kao što je prethodne sedmice najavljeno, danas je u prostorijama „Sarajevo City Centra“ Uprava policije MUP Kantona Sarajevo u saradnji sa ICITAP-om (Međunarodnim programom pomoći u kriminalističkoj obuci) i INL-om (Kancelarijom/Uredom za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona Vlade SAD-a), započela realizaciju kampanje „Borba protiv nasilja u porodici“. Današnja kampanja predstavlja nastavak kampanje započete još 2015. godine, koja je realizirana kroz projekat „Rad policije u zajednici“ pod sloganom „Stop nasilju u porodici“ i planski je provođena tokom cijele godine na području Kantona Sarajevo. Tako su nadležni u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo, pokazujući svoju opredijeljenost, da u skladu sa svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, učine sve na prevenciji i sprečavanju svih oblika nedopuštenih i protivpravnih oblika ponašanja i ove godine pokrenuli kampanju borbe protiv nasilja u porodici, kao veoma štetne i opasne društvene pojave. Kako bi na prigodan način bio obilježen početak realizacije kampanje, danas su na info-pultu postavljenom u SCC-u, policijski službenici koji inače rade sa predstavnicima lokalne zajednice, te volonteri, učenici Srednje mašinsko-tehničke škole iz Sarajeva, građanima dijelili flajere i edukativni materijal u kojem je posebno problematiziran problem nasilja u porodici, a u kontaktu i razgovoru sa građanima pokušali ih ohrabriti da ne oklijevaju prijaviti sve oblike nasilja u porodici, kako bi ovaj oblik opasnog i nedopuštenog ponašanja bio blagovremeno preveniran i spriječen. Na kraju, može se konstatovati da su reakcije građana na provedenu kampanju, njen koncept i pristup u pokušaju sprečavanja nasilja u porodici, bile veoma pozitivne, uz izraženu spremnost značajnog broja anketiranih građana da prijave sve eventualne slučajeve nasilja u porodici.