Započela realizacija kampanje "Stop korupciji"

Kao što je  i najavljeno, danas su u holu „Sarajevo City Centra“, MUP Kantona Sarajevo i Kantonalno tužiteljstvo Kantona  Sarajevo, u saradnji sa ICITAP-om (Međunarodnim programom pomoći u kriminalističkoj obuci) i INL-om (Kancelarijom/Uredom za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona Vlade SAD-a), realizirali kampanju „Borba protiv korupcije“. Početak kampanje obilježen je prigodnim obraćanjem Zamjenika šefa misije Ambasade SAD-a, g. Paula Horowitza, policijskog komesara Mevludina Halilovića i šefa Odjela za privredni kriminal i korupciju Kantonalnog tužiteljstva  Sarajevo, Sanina Bogunića.  Današnja kampanja  predstavlja nastavak  kampanje iz juna  2017. godine, kada su predviđene aktivnosti  provedene  pod sloganom „Prekinite lanac korupcije“.  Naime, MUP Kantona Sarajevo je sasvim jasno pokazao svoju opredijeljenost da, u okviru svojih nadležnosti i kapaciteta, učini sve na otkrivanju i sprečavanju svih oblika koruptivnih ponašanja. Kao rezultat takvog opredjeljenja, još 2007. godine, je donesena Strategija borbe protiv korupcije,  u okviru koje je, u skladu sa smjernicama Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), napravljen „Plan integriteta Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo“.Kao pokazatelj istinskog senzibiliteta nadležnih u MUP-u KS, i  što efikasnijoj borbi  protiv korupcije, je  aktivirao aplikaciju za online prijavu korupcije na službenoj web-stranici Ministarstva, čime je data mogućnost građanima da anonimno prijave sve oblike koruptivnih ponašanja. Danas su na štandu postavljenom u SCC-u, policijski službenici koji  su  u kontaktima sa lokalnom zajendicom, građanima dijelili flajere i edukativni materijal u kojem je posebno problematiziran problem korupcije u našem društvu. U  sklopu  današnje kampanje ,  na službenoj web-stranici MUP-a KS je instalirana on-line anketa o korupciji , putem koje građani  mogu izraziti svoj stav i mišljenje o korupciji.   Policijski službenici su kroz razgovor pokušali ohrabriti anketirane građane da sve oblike koruptivnih ponašanja prijave nadležnim službama i institucijama. Na kraju, može se konstatovati, da su reakcije građana na provedenu kampanju, njen koncept i pitanja postavljena u anketi, bile veoma pozitivna, uz izraženu spremnost značajnog  broja anketiranih, da prijave sve eventualne slučajeve korupcije.