Započela realizacija Plana edukacije u srednjim školama KS

Postupajući u skladu sa Planom aktivnosti  edukacije učenika i nastavnog osoblja u srednjim školama na području Kantona Sarajevo i zaključcima  radno-konsultativnog sastanka sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih KS, te  Vijeća  roditelja srednjih škola Kantona Sarajevo,  a koji se tiče  preventivnog  djelovanja na sprečavanju pojave lažnih dojava o postavljenim eksplozivnim napravama,  policijski službenici Uprave policije MUP-a KS su od 26.03.2018. godine započeli predavanja kojima će biti obuhvaćeni učenici svih srednjih škola na području Kantona.  Dakle, s ciljem preventivnog djelovanja i dodatne edukacije učenika, te podizanja nivoa svijesti o štetnosti ovakve vrste protivpravnog ponašanja, kao i svim posljedicama koje ova krivična djela mogu imati, policijski  službenici tokom realizacije  planirane teme apeluju i upozoravaju  na suzdržavanje od  svih vrsta protivpravnog ponašanja, pa tako i lažnih dojava o postavljenim eksplozivnim sredstvima.  U  prethodna dva dana, a u skladu sa prethodno sačinjenim Planom, predavanja su održana u sljedećim srednjim školama:  Škola primijenjenih umjetnosti, Medicinska škola Jezero, Treća gimnazija, Četvrta gimnazija, Peta gimnazija, gimnazija Dobrinja, Međunarodna srednja škola Ilidža, gimnazija – School of science and technology,  Srednjoškolski centar Hadžići, Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju i Gazi-Husrev-begova medresa. Posjećenost predavanjima je bila veoma dobra, a  kako je nastava bazirana na  interaktivnom   pristupu,  učenici pokazuju veliki interes za prezentiranu temu, uz mnoštvo pitanja o ovim, ali i mnogim drugim aktuelnim problemima iz oblasti sigurnosti.  Planirano je da  edukacijom budu obuhvaćeni učenici iz svih srednjih škola na području Kantona Sarajevo.