Započelo uklanjanje grafita pod sloganom "Zajedno za ljepše Sarajevo"

Kako je i najavljeno, danas je u ulicama  Radićeva br. 8 i Maršala Tita od broja 13 – 15, započela i praktična realizacija kampanje „Uklanjanje grafita“ – Zona bez grafita. U prisustvu predstavnika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i policijskih službenika zaduženih za rad sa lokalnim zajednicama  koji neposredno  učestvuju u realizaciji pomenute kampanje, predstavnika Gradske uprave grada Sarajeva, te predstavnika Ambasade SAD-a i

ICITAP-a(Međunarodni program pomoći u kriminalističkoj obuci u BiH) kao partnera u provedbi ove kampanje,volonteri iz srednjih škola sa područja Kantona su započeli sa uklanjanjem grafita na zidovima i stubovima zgrada na prethodno odabranim adresama. S obzirom da je osnovni cilj kampanje uticati na svijest građana o štetnosti ove pojave i danas su građanima dijeljeni leci i promotivni materijal edukativnog sadržaja, kako bi  se  na ovaj način ukazivalo na  štetu koja se crtanjem grafita nanosi pravnim i fizičkim licima i ugrožava ukupni izgled i imidž grada. U narednom periodu će biti nastavljeno  uklanjanje  grafita na unaprijed određenim lokacijama.