Zaštita od požara- apel građanima

S obzirom da predstoji izvođenje proljetnjih radova na čišćenju obradivih površina i šuma, spaljivanjem niskog rastinja, korova i sl., te da tom prilikom često dolazi i do požara, Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo u saradnji sa odgovornim službama i građanima, u cilju preventivnog djelovanja sprovodi planirane mjere zaštite od požara. Čišćenja spaljivanjem često znaju izmaći kontroli i pretvoriti se u požare sa težim posljedicama usljed nepažnje ili neodgovornog ponašanja pojedinaca. S tim u vezi, policijskim službenicima ovog Ministarstva naloženo je da kroz patrolne i druge vidove službe, poduzmu sve potrebne mjere na preventivnom djelovanju i zaštiti od požara, upozoravajući lica na oprez prilikom izvođenja ovih radova kao i na opasnost loženja vtre na otvorenom. Pozivaju se građani na maksimalan oprez kako bi se izbjegle neželjene posljedice. Podsjećamo, ukoliko bi navedenim radnjama građani izazvali požar, to bi bilo počinjenje krivičnih djela i to:

- iz člana 323. KZ F BiH (Izazivanje opće opasnosti) - predviđene sankcije, novčana kazana ili kazna zatvora do pet godina (u zavisnosti od stava navedenog člana); - iz člana 317. KZ F BiH (Izazivanje šumskog požara) – predviđene sankcije, novčana kazna ili kazna zatvora do dvanaest godina (u zavisnosti stava navedenog člana) i - iz člana 301. KZ F BiH (Paljevina) - predviđene sankcije, kazna zatvora od jedne do dvanaest godina (u zavisnosti od stava navedenog člana). Policijski službenici će postupati po svim prijavama za požare i raditi na prikupljanju informacija u vezi sa osobama za koje bi postojali osnovi sumnje da su izazvali požar, bilo sa umišljajem ili iz nehata, te protiv istih će biti preduzete zakonom predviđene mjere.