"Zaštitimo se od cyber kriminala" - edukacija za učenike Srednje geodetsko-građevinske škole

U svjetlu nedavno održane Međunarodne naučne  konferencije „Savremeni izazovi u cyber sigurnosti“, na kojoj je kroz niz naučnih radova problematizirano trenutno stanje sigurnosti u „cyber prostoru“, policijski službenici Druge PU  Uprave policije  MUP-a KS su, u skladu sa prethodno sačinjenim Planom edukacije u osnovnim i srednjim školama projekta „Rad policije u zajednici“, a na poziv menadžmenta Srednje građevinsko-geodetske škole, započeli set predavanja iz oblasti sigurnosti i prevencije maloljetničke delikvencije i međuvršnjačkog nasilja.

Prva, od planirane tri teme, koje će biti realizirane u toku naredna dva mjeseca za učenike I, II i III-ih razreda ove škole, jeste „Zaštitimo se od cyber kriminala“.  S obzirom da je kompjuterski-cyber kriminal usmjeren protiv bezbjednosti informacionih sistema,  učenicima su ovom prilikom prezentirani osnovni načini zaštite računara od neovlaštenog upada i zloupotrebe podataka ili kontrole nad uređajem od  strane neovlaštenih osoba, upotrebom različitih vrsta malicioznih softvera. U tom smislu, kompjuterski kriminal otvara veliki broj mogućnosti djelovanja i zloupotrebe računara i računarskih mreža, a koje se ogledaju u: cyber – prevarama, špijunaži, terorizmu, krađi podataka, preuzimanju identiteta itd.  Sigurnost u cyber-prostoru predstavlja veliki izazov današnjice, tako da je edukacija o sigurnosnim aspektima korištenja računara, računarskih mreža i ponašanja u internet prostoru uopće, od velike važnosti za sve nas i  kvalitetna edukacija u toj oblasti značajno doprinosi ukupnom poboljšanju sigurnosne situacije. U okviru pomenutog seta predavanja za učenike Srednje geodetsko-građevinske škole, u narednom periodu će biti obrađene još dvije teme predviđene Planom edukacije i to: „Kako biti odgovoran građanin“ i „Nasilje u porodici i maloljetničko prestupništvo“.