Završen projekat "Lopov uvijek bude otkriven"

Povodom završetka projekta “Lopov uvijek bude otkriven”, danas je u Francuskoj osnovnoj školi, održana press-konferencija kao svojevrstan rezime načina i uvjeta na koji je ovaj zahtjevni projekat realiziran, kao i procjenu rezultata koji su njegovim provođenjem  postignuti.  Press-konferenciji su prisustvovali policijski komesar Uprave policije MUP-a KS, Mevludin Halilović, predstavnici  VSTV-a BiH, Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo,  direktorica  Švicarske agencije za razvoj i saradnju, te zamjenik komandanta NATO štaba Sarajevo. Obraćajući se prisutnim, policijski komesar Halilović se prije svega zahvalio partnerima u realizaciji jednog ovako zahtjevnog i značajnog projekta i čestitao svim neposrednim izvršiocima na ustrajnom radu i očiglednom uspjehu koji je postignut njegovom realizacijom, pojasnivši da je Uprava policije u njegovu realizaciju ušla kroz program rada policije sa zajednicom. Također, policijski komesar je najavio da će od iduće godine Uprava policije ovaj projekat implementirati samostalno, kao svoju redovnu aktivnost, u novoj generaciji šestih razreda osnovnih škola na području Kantona Sarajevo.   Kao što je poznato,  ovaj projekat je realiziran u okviru projekta “Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini”, u organizaciji VSTV-a BiH i uz učešće  Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, Federalne uprave policije i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS.  Osnovna ideja je da se, kroz planirane  edukativne sadržaje, nastoji ojačati povjerenje učenika u institucije sistema.  Inicijalno, edukativni dio podrazumijeva prevenciju krivičnih djela krađe i džepne krađe, a jedan od dodatnih sadržaja jeste i pokazna vježba rada službenog policijskog psa posebno obučenog da traga i pronalazi skrivene predmete, te prezentacije sredstava i opreme specijalnih jedinica policije.  Poruka prezentiranih sadržaja jeste da se nedopušteni oblici ponašanja ne isplate, a počinioci uvijek budu otkriveni. Značajno je naglasiti da je  ovim projektom bilo  obuhvaćeno 3925 učenika šestih razreda, iz 70 osnovnih škola na području Kantona Sarajevo. Po završetku press-konferencijie, za učenike Francuske osnovne škole je održan završni čas ovog  veoma uspjelog i kvalitetno realiziranog projekta,  uz naglašenu spremnost institucija da u narednom period bude realiziran i na području  cijele Bosne i Hercegovine.