Završna manifestacija "Nasilje nije hrabrost" na području općine Novi Grad

Kao aktivni učesnik u svim projektima edukativnog karaktera koji se provode  u saradnji sa lokalnom zajednicom na području općine Novi Grad Sarajevo, policijski službenici Treće PU  su, kao i do sada, zajedno  sa nadležnom općinskom službom, te dječijim horom „Palčići“, realizirali završnu fazu projekta „Nasilje nije hrabrost“.  Treba naglasiti da su interes za učešće na priredbi, ali i posjeta završnoj večeri manifestacije, bili iznad svih očekivanja, tako da je u sportskoj dvorani „Ramiz Salčin“, više od 1000 učenika  iz svih 14 novogradskih osnovih škola,  kroz pjesmu, ples i recitacije, uputilo jasnu poruku koja je bila i slogan cijelog projekta,  a to je da  „nasilje nije hrabrost“. Sasvim je izvjesno  da ovakve projekte, koji po svom konceptu predstavljaju izuzetno koristan primjer  primarne prevencije u borbi protiv međuvršnjačkgo nasilja, treba što više forsirati i ubuduće,  jer kroz masovno učešće u radu iz oblasti muzičke i likovne umjetnosti, potiču dječiju maštu, kreativnost i pozitivan način razmišljanja i primjernog  ponašanja djece  u svakodnevnom životu i komunikaciji.