Lišenje slobode A.G.

Dana 05.12.2022.godine u 09,20 sati, policijski službenici Sektora kriminalističke policije, Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, nastavljajući rad na dokumentovanju krivičnog djela iz člana 340. stav 2. u vezi sa stavom 1. (Udruživanje radi činjenja krivičnih djela), u vezi sa krivičnim djelom iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. (Zloupotreba položaja ili ovlaštenja) KZ F BiH, lišili su slobode lice A.G., rođen 1977.godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen. Postoje osnovi sumnje da je isti zajedno sa B.G., K.T. i D.R., te pravnim licima Unis dd Sarajevo i Bioorganic doo Sarajevo počinio navedeno krivično djelo. Nakon završene kriminalističke obrade, A.G. je predat u daljnju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

 

 

06.12.2022