Lišenje slobode na osnovu potrage

Dana 11.06.2017.godine u 00,45 sati u ulici Adema Buće, općina Novi Grad Sarajevo, na osnovu potrage, policijski službenici III PU su pronašli i lišili slobode B.H., rođen 1985.godine u Visokom, nastanjen u Brezi. O prednjem je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. Istog dana u 05,00 sati, B.H. je predat na nadležnost policijskim službenicima PU Goražde.

12.06.2017