Razbojništva

Dana 10.10.2017.godine u 21,30 sati, obaviještena je II PU da je u tržnom centru “SCC”, ulica Vrbanja, općina Centar Sarajevo, od strane tri NN lica izvršeno krivično djelo razbojništva nad A.K., i S.E. iz Sarajeva. Tom prilikom NN lica su uz upotrebu fizićke snage od istih otuđila ručne satove, a zatim se udaljila u nepoznatom pravcu. O prednjem je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a policijski službenici rade na rasvjetljavanju navedenog krivičnog djela, identifikaciji i pronalasku izvršilaca.

Dana 10.10.2017.godine u 16,50 sati, obaviještena je V PU da je istog dana u 07,50 sati u ulici Mala aleja, općina Ilidža, od strane dva NN lica izvršeno krivično djelo razbojništva nad mldb. Z.A. iz Sarajeva. Tom prilikom NN lica su uz prijetnju nožem od istog otuđila određenu sumu novca, a zatim se udaljila u nepoznatom pravcu. O prednjem je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a policijski službenici rade na rasvjetljavanju navedenog krivičnog djela, identifikaciji i pronalasku izvršilaca.

11.10.2017