Turkanović Muris

Krivično djelo: 
Teška kaznena djela protiv sigurnosti javnog prometa iz člana 336. stav 3. KZ F BiH, u vezi sa članom 332. stav 3., a u vezi stava 1. istog Zakona.
Nadležni organ potrage: 
Općinski sud Sarajevo
Prezime: 
TURKANOVIĆ
Ime: 
MURIS
Ime oca: 
Himzo
Datum rođenja: 
18.02.1979
Pol: 
Muški
Mjesto rođenja: 
Banja Luka
Napomena: 
"Napomena: U slučaju korisnih saznanja obavijestiti MUP Kantona Sarajevo, - Operativni centar - 122 ".