2. Policijska uprava

 

Adresa: Zmaja od bosne broj 15
Tel: 033 650 000
Fax: 033 617 394
E-mail:pu2@mup.ks.gov.ba