Video galerija

SWAT-tim Jedinice za specijalističku podršku na takmičenju u SAD-u 2012.godine

6. april - Dan policije - Svečana akademija

SWAT-tim Jedinice za specijalističku podršku na takmičenju u SAD-u 2013.godine

Pokazna vježba - Upotreba službenih pasa