Kontakti


Sarajevo, La Benevolencija 16
Tel: Centrala
+387(0)33 286-700
mup@mup.ks.gov.ba
ID BR: Ministarstvo 4200220350006, Uprava policije 4200220350146

MINISTAR
Admir Katica
Tel: +387(0)33 286-701
+387(0)33 286-702
Fax: +387(0)33 226-445
ministar@mup.ks.gov.ba

UPRAVA POLICIJE - POLICIJSKI KOMESAR - GENERALNI INSPEKTOR
Nusret Selimović
Tel: +387(0)33 286-700
Fax: +387(0)33 201-705
komesar@mup.ks.gov.ba

UPRAVA ADMINISTRACIJE
Pomoćnik ministra
Tel: +387(0)33 286-768
+387(0)33 286-769
Fax: +387(0)33 611-676
upravaadministracije@mup.ks.gov.ba, moji.dokumenti@mup.ks.gov.ba

UPRAVA PODRŠKE
Tel: +387(0)33 286-770
+387(0)33 286-771
Fax: +387(0)33 200-923
upravapodrske@mup.ks.gov.ba

UPRAVA ADMINISTRACIJE
moji.dokumenti@mup.ks.gov.ba

Odjeljenje za odnose s javnošću
Tel: +387(0)33 286-726
+387(0)33 286 727
Fax: +387(0)33 211-114
javnost@mup.ks.gov.ba, webmaster@mup.ks.gov.ba

PRISTUP INFORMACIJAMA
Tel: +387(0)33 286 921
+387(0)33 286 916
Fax: +387(0)33 286 812
pristupinformacijama@mup.ks.gov.ba

URED ZA PRITUŽBE JAVNOSTI
prituzbe@mup.ks.gov.ba

KABINET MINISTRA
Stručni savjetnik za odnose s javnošću
Tel: +387(0)33 286-803
Fax: +387(0)33
kabinet@mup.ks.gov.ba

INSPEKTORAT
Tel: +387(0)33 286-905
+387(0)33 286 906
Fax: +387(0)33 286 904
+387(0)33 286 718
inspektorat@mup.ks.gov.ba

SEKRETAR MINISTARSTVA
Tel: +387(0)33 286-790
+387(0)33 201 428
Fax: +387(0)33 219-996
sekretar@mup.ks.gov.ba

URED POLICIJSKOG KOMESARA
Šef Ureda policijskog komesara
Tel: +387(0)33 286 704
+387(0)33 286 703
Fax: +387(0)33 221 024
sefureda@mup.ks.gov.ba

Odjeljenje za edukaciju
Tel: +387(0)33 526 997
+387(0)33 407 235
Fax: +387(0)33 660-280
edukacija.up@mup.ks.gov.ba

SEKTOR UNIFORMISANE POLICIJE
Tel: +387(0)33 286-742
Fax: +387(0)33 226-497
uniformisanapolicija@mup.ks.gov.ba

Operativni centar
Tel: +387(0)33 206-666
+387(0)33 122
+387(0)33 286 804
Fax: +387(0)33 222-444
122@mup.ks.gov.ba

Odjeljenje za unutrašnji nadzor, koordinaciju i usmjeravanje
Tel: +387(0)33 286-723
+387(0)33 286 743
Fax: +387(0)33
unutrasnjinadzor@mup.ks.gov.ba

Jedinica za osiguranje objekata i zadržavanje osoba lišenih slobode
Tel: +387(0)33 286 848
+387(0)33 286 936
Fax: +387(0)33
osiguranjeobjekata@mup.ks.gov.ba

Odjeljenje za saobraćajne istrage
Tel: +387(0)33 286 847
+387(0)33 286 851
+387(0)33 286 852
Fax: +387(0)33 610 091
saobracajneistrage@mup.ks.gov.ba