Kontakti

Odjeljenje za tehničko i higijensko održavanje
Tel: +387(0)33 286-952
higodrzavanje@mup.ks.gov.ba

Sektor za administraciju
Tel: +387(0)33 286-768
Fax: +387(0)33 611-676
adminstracija.sektor@mup.ks.gov.ba

Odjeljenje za pravne, kadrovske poslove i koordinaciju
Tel: +387(0)33 286-932
Fax: +387(0)33 286-819
pkk@mup.ks.gov.ba

Pisarnica
Tel: +387(0)33 286-753
pisarnica@mup.ks.gov.ba

Odjeljenje putnih isprava
Tel: +387(0)33 286-839
Fax: +387(0)33 653-108
pasosi@mup.ks.gov.ba

Odjeljenje za administraciju Stari Grad
Tel: +387(0)33 407-168
Fax: +387(0)33 445-231
administracija.sgrad@mup.ks.gov.ba

Odjeljenje za administraciju Centar
Tel: +387(0)33 286-967
adminstracija.centar@mup.ks.gov.ba

Odjeljenje za admin. Novo Sarajevo
Tel: +387(0)33 286-996
Fax: +387(0)33 286-998
administracija.nsarajevo@mup.ks.gov.ba

Odjeljenje za admin. Novi grad
Tel: +387(0)33 451-211
Fax: +387(0)33 467-124
administracija.ngrad@mup.ks.gov.ba

Odjeljenje za administraciju Ilidža i Trnovo
Tel: +387(0)33 621-150
Fax: +387(0)33 621-150
administracija.ilidza@mup.ks.gov.ba

Odjeljenje za administraciju Hadžići
Tel: +387(0)33 420-364
Fax: +387(0)33 420-145
administracija.hadzici@mup.ks.gov.ba

Odjeljenje za administraciju Vogošća
Tel: +387(0)33 432-527
Fax: +387(0)33 436-128
administracija.vogosca@mup.ks.gov.ba

Odjeljenje za administraciju Ilijaš
Tel: +387(0)33 475-548
Fax: +387(0)33 475-547
administracija.ilijas@mup.ks.gov.ba

Prva PU zona odgov. u općinama Stari grad i Centar
Tel: +387(0)33 226-676
+387(0)33 442-035
Fax: +387(0)33 443-643
+387(0)33 233-729
pu1@mup.ks.gov.ba

Druga PU zona odgov. u općini N. Sarajevo
Tel: +387(0)33 619-912
Fax: +387(0)33 286-862
pu2@mup.ks.gov.ba

Treća PU zona odgovornosti u općini Novi grad
Tel: +387(0)33 451-211
Fax: +387(0)33 472-467
pu3@mup.ks.gov.ba

Četvrta PU zona odgovornosti u općinama Ilidža, Trnovo i Hadžići
Tel: +387(0)33 623-454
+387(0)33 439-173
+387(0)33 420-145
Fax: +387(0)33 439-173
+387(0)33 420-145
+387(0)33 664-993
pu4@mup.ks.gov.ba

Peta PU zona odgovornosti u općinama Vogošća i Ilijaš
Tel: +387(0)33 432-566
+387(0)33 400-017
Fax: +387(0)33 436-128
+387(0)33 475-553
pu5@mup.ks.gov.ba

Jedinica za podršku
Tel: +387(0)33 286-740
Fax: +387(0)33 611-099
jedinicazapodrsku@mup.ks.gov.ba

Jedinica za specijalističku podršku
Tel: +387(0)33 566-656
Fax: +387(0)33 566-650
spec.jedinica@mup.ks.gov.ba