Kontakti

INSPEKTORAT ZA ZAŠTITU OD POŽARA, NADZOR NAD AGENCIJAMA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE I UNUTRAŠNJIM ZAŠTITARSKIM SLUŽBAMA I NADZOR NAD PRIMJENOM PROPISA U OBLASTI MATIČNIH KNJIGA, JMB-A, PREBIVALIŠTA, LIČNIH KARATA I PUTNIH ISPRAVA
Tel: +387(0)33 286-905
inspektorat@mup.ks.gov.ba