Rad sa zajednicom

2017. - april - PS Stari Grad Sarajevo
2017. - april - PS Novi Grad
2017. - mart - PS Ilijaš
2017. - februar i mart - PS Novi Grad
2017. - mart - PS Hadžići
2017. - februar - PS Hadžići
2017. - januar i februar - PS Centar
2017. - februar - Pink Shirt Day - P.S. Ilidža
2016. - novembar - PS Novi Grad
2016. - novembar - PS Vogošća
2016. - novembar - PS Stari Grad
2016. - novembar - PS Centar
2016. - novembar - PS Hadžići
2016. - oktobar - Prva PU PS Centar
2016. - oktobar - radionica "Zamisli 2030"
2016. - novembar - Jedinica za saobraćaj
2016. - septembar i oktobar - Treća PU
Informacija o radnim sastancima RPZ koordinatora Uprave policije sa policijskim službenicima u PS Centar i PS Ilidža
2016. - septembar - PS Centar
2016 - septembar - RPZ koordinator Treća PU
2016. - septembar - Treća PU
2016. - april - juni - PS Centar
2015 - septembar - decembar - PS Centar
2015. - april-septembar - Prva PU-PS Centar
2015. - decembar - mart 2014. - PS Centar
2015 - septembar 14 - februar 15 - Treća PU
2015. - decembar - februar - Druga PU
2014. - novembar - PS Novo Sarajevo
2014. - novembar - PS Ilidža
2014. - oktobar i novembar - PS Centar
2014. - septembar i oktobar - Druga PU
2014. - septembar i oktobar - PS Ilidža
2014. - septembar - PS Stari Grad
2014. - juli - Prva PU
2014. - juni - Prva PU
2014. - maj - Prva PU
2014. - maj - Druga PU
2014. - april - Druga PU
2014. - april - PS Stari Grad
2014. - april - Prva PU
2014. - mart - Prva PU
2014. - mart - Druga PU
Informacija - mart 2014.g. - PS Stari Grad
2014 - februar - PS Stari Grad
2014. - januar - PS Stari Grad
2013. - decembar - Prva PU
2013. - decembar - P.S. Stari Grad
2013. - decembar - Druga PU
2013. - novembar - Druga PU
2013. - novembar - P.S. Stari Grad