2016. - novembar - PS Novi Grad

Obavljajući redovne poslove RPZ policajci  PS Novi Grad su u prethodnom periodu, na osnovu prethodno napravljenog Plana edukacije, priremili i realizirali tri teme u vaspitno-obrazovnim ustanovama na području PS Novi Grad Sarajevo. Tako su u O.Š. „Džemaludin Čaušević“,  u dogovoru sa menadžmentom šole, održali radionicu na temu „Međuvršnjačko nasilje“. Radionici su prisustvovali učenici VIII razreda ove škole, te svojim aktivnim učešćem u nastavnom procesu pokazali veliki interes za prezentiranu tematiku. U O.Š. „Mehmedalija Mak  Dizdar“ je za učenike prvih razreda, upriličeno predavanje iz oblasti saobraćaja, a na temu „Put do škole“. Predavanje je održano uz prigodnu prezentaciju koja se odnosila na pravilno kretanje pješaka, korištenje javnog prevoza i poznavanje osnovnih saobraćajnih propisa. Za djecu u vrtiću „Amel i Nur“ održana su edukativne radionice „Djeca u saobraćaju“ i „Policajac prijatelj“. Zbog vremenskih uvjeta u ovom dijelu godine, policijski službenici koji rade sa lokalnom zajednicom, bili su fokusirani na obradu različitih edukativnih tema u predškolskim i školskim ustanovama u uslovima razredne nastave, te će iz tog razloga i u narednom periodu nastaviti svoje djelovanje na sličan način.