2016. - novembar - PS Stari Grad

RPZ policajci PS Stari Grad Sarajevo su, u saradnji sa menadžmentima osnovnih škola, posvetili realizaciji nastavnih jedinica iz predmeta „Moja okolina“,  gdje je Planom predviđena edukacija školske djece o zanimanjima policajca, vatrogasca, ljekara i sl. Tako su za učenike osnovnih škola „Hamdija Kreševljaković“, „Vrhbosna“ i „Šejh Muhamed-ef. Hadžijamaković“, organizirane posjete policijskoj stanici Stari Grad, obilazak prostorija, druženje sa policijskim službenicima, te upoznavanje sa osnovnim materijalno-tehničkim sredstvima, koja policijski službenici koriste svakodnevno prilikom obavljanja redovnih policijskih zadataka. Naravno, policijski službenici su iskoristili priliku da  djecu dodatno upoznaju sa osnovnim propisima iz područja sigurnosti u saobraćaju, sa posebnim akcentom na ponašanja pješaka i najbezbjednijim načinima kretanja saobraćajnicama na putu od kuće do škole. Nakon posjete, učenicima je upriličena šetnja Baščaršijom i posjeta CIPS uredu u prostorijama „BH Pošte“ u ul. Safvet-bega Bašagića. Pored toga, značajno je napomenuti i učešće policajaca u zajednici PS Stari Grad na manifestaciji „Dječiji sajam“, održanom početkom mjeseca na Skenderiji.  U narednom periodu će biti realizirane teme predviđene Planom edukacije, a tiču se zloupotrebe opojnih droga, međuvršnjačkog nasilja, upotrebe pirotehničkih sredstava itd.