2016. - novembar - PS Vogošća

U mjesecu novembru 2016. godine,  RPZ policajci PS Vogošća su radeći po planu edukacije interno nazvanim Plan „                Škole“, koji se tiče isključivo rasporeda predavanja i aktivnosti u školama na području općine Vogošća, realizirali temu „Djeca u saobraćaju“, za osnovne škole sa područja koje pokriva PS Vogošća. Također, organizirana je i realizirana posjeta 70 učenika O.Š. Zahid Baručija PS Vogošća. Pored organiziranog prijema učenika, obilaska prostorija i druženja sa policijskim službenicima, djeci je održano i predavanje na temu „Policajac prijatelj“, uz prezentaciju opreme i sredstava koja policijski službenici koriste u obavljanju svojih svakodnevnih dužnosti.   Predavanja i ostale aktivnosti u narednom periodu će biti nastavljena u skladu sa Planom djelovanja policijskih službenika u lokalnoj zajednici.